ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV SR


v spolupráci s


Asociáciou vodárenských spoločností

Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava

VÚVH Bratislava

Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava


Vás pozývajú na


13. BIENÁLNU KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU


ODPADOVÉ VODY 2024Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry                                                               16.–18. október 2024   

          

Mediálny partner konferencie:                                Vodní hospodářství