Acesr.sk

ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV SR (AČE SR)

v spolupráci s 

Asociáciou vodárenských spoločností 

Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU v Bratislave

Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave

Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU v Bratislave


Vás pozývajú


na 12. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou 

ODPADOVÉ VODY 2022Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry                                                                  19. – 21. október 2022   

Mediálni partneri konferencie:          Vodní hospodářství