ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV SR


CzWA – ASOCIACE PRO VODU ČR


Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava


Vás pozývajú na


31. KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU


KALY A ODPADY 2024Hotel Senec, Senec                                                               21.–22. marec 2024   

          

Mediálny partner konferencie:                                Vodní hospodářství