Programový výbor konferencie


Ing. Marián Bilanin, PhD. – predseda (StVPS, a.s. Veolia Voda, Banská Bystrica)

Ing. Miloš Dian – zodpovedný za sekcie Fórum 33 (ZsVS, a.s., Nitra)

Prof. Ing. Ján Derco, DrSc. (OEI FChPT STU, Bratislava)

Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (OEI FChPT STU, Bratislava)

Ing. Juan José Chávez Fuentes, PhD. (Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava)

Ing. Pavel Chudoba, PhD. (Veolia Voda ČR, Praha)

Prof. Ing. Pavel Jeníček, PhD. (ÚTVP VŠChT, Praha)

Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. (Ústav hydrológie SAV, v.v.i., Bratislava)

Prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. (KZEI SvF STU, Bratislava)