Dôležité termíny a informácie


Termín konania konferencie: 19. – 21.10.2022

Registrácia príspevku: do 15.6.2022

Informácia autorom o prijatí príspevkov: do 15.7.2022

Záväzné prihlasovanie na konferenciu: od 15.8.2022 do 15.10.2022

Konečný termín na nahratie plných textov príspevkov: 25.9.2022


Doprava: Individuálna. Hotel Patria sa nachádza v blízkosti Štrbského plesa. Je k nemu pravidelné spojenie zo železničných staníc Štrba a Poprad. Zastávka električky – „Štrbské Pleso“. Parkovanie áut na vonkajšom parkovisku hotela je pre ubytovaných zadarmo, v garáži za poplatok 10,- €/deň.

Konferenčný poplatok: 230,- € na osobu. Pre členov AČE SR a CzWA 200,- €. Pre študentov VŠ a PGŠ 160,- €. Pre študentov VŠ a PGŠ, ktorí sú členmi AČE SR a CzWA 130,- €. Vložné zahrňuje náklady na organizáciu, prenájom konferenčných miestností a občerstvenie. Konferenčný zborník bude k dispozícii v elektronickej forme na USB kľúči. Objednáva a hradí sa zvlášť a jeho cena je 40,- €.

Ubytovanie: Ubytovanie počas konferencie je zabezpečené priamo v hoteli Patria, v 2-posteľových izbách so štandardným vybavením. Cena za ubytovanie s raňajkami pre všetkých účastníkov konferencie je 62,- €/noc. Vzhľadom na kapacitu hotela nie je možné samostatné ubytovanie účastníkov. V prípade požiadavky samostatného ubytovania odporúčame využiť kapacity okolitých ubytovacích zariadení. 

Cena za stravovanie: Obed 17,- € a večera 17,- €. 

Vaše požiadavky na ubytovanie a stravovanie, prosíme, vyznačte v záväznej prihláške. Zabezpečenie neprihláseného ubytovania a stravy negarantujeme.

Prezentácia firiem: Firmy môžu prezentovať svoju činnosť formou distribúcie firemných materiálov spolu s ostatnými materiálmi konferencie (120,- €), prezentačnou stránkou v elektronickom zborníku konferencie (100,- €) a inštaláciou vlastného prezentačného panelu v konferenčných priestoroch (370,- €). V cene za prezentáciu nie je zahrnutý konferenčný poplatok za firemného účastníka, ani cena zborníka. Korporatívni členovia AČE SR a CzWA majú pri firemnej prezentácii zľavu 25 %. Inú formu prezentácie firmy je možné dohodnúť s organizačným výborom konferencie.