Dôležité termíny a informácie


Termín konania konferencie: 16.–18.10.2024

Miesto konania konferencie: Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Prihlásenie príspevku a vloženie abstraktu: do 16.06.2024

Informácia autorom o prijatí príspevku: do 14.07.2024

Konečný program na stránke konferencie: do 31.08.2024

Záväzné prihlasovanie na konferenciu: od 02.09.2024


Doprava: Individuálna. Viac o mieste konania konferencie nájdete na stránkach www.hotelpatria.sk

Prezentácia firiem: Na konferencii bude daný priestor aj na firemnú prezentáciu. Prípadný záujem je potrebné vyznačiť v Záväznej prihláške, ktorá bude k dispozícii od 02.09.2024. V prípade záujmu stať sa partnerom konferencie kontaktujte sekretariát konferencie.

Ďalšie informácie budú priebežne dopĺňané.