Organizačný výbor konferencie


Prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. – predseda (OEI FChPT STU, Bratislava)

Prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (OEI FChPT STU, Bratislava)

Ing. Ronald Zakhar, PhD. (OEI FChPT STU, Bratislava)

Ing. Zuzana Imreová, PhD. (OEI FChPT STU, Bratislava)